Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec 2012 » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12012Július FulkaDarovacia zmluvaPoskytnutie finančného daru6 000,00 €3.1.201231.12.2030
120525/0233Insa, s.r.o.Zmluva č. 120525/0233Odber a odvoz objednávateľom zozbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov0,00 €26.5.201231.12.2030
2/2012Jozef SvitokDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebMenšie obecné služby pre obec0,00 €1.4.2012nestanovený
3/2012Slovomír KrumpárDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebMenšie obecné služby pre obec0,00 €1.4.2012nestanovený
4/2012Jozef ĎaďanDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebMenšie obecné služby pre obec0,00 €26.6.2012nestanovený
5/2012Jozef SvitokDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebMenšie obecné služby pre obec0,00 €27.9.2012nestanovený
2000/804REMEK, s. r. o. Zmluva o používaní SW č. 2000/804Oprávnenie používať softwarový produkt SMOS0,00 €27.9.2012nestanovený
367/2012Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuDotácia na úhradu nákladov na podporu športu 150,00 €14.6.2012nestanovený
366/2012Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuDotácia na úhradu nákladov na podporu športu 100,00 €14.6.2012nestanovený
589/2012Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryDotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry  200,00 €16.5.2012nestanovený
12/22300/034-ZoSZSE Distribúcia, a. s. Zmluva o spolupráciVzájomná spolupráca pri výstavbe elektroenergetických zariadení 0,00 €1.11.2012nestanovený
03042012Katarína Soltészová, Mgr. Marcele KondelováKúpna zmluva na nehnuteľnosti Nehnuteľnosť parc. č. 409/22, 416/10,00 €4.4.2012nestanovený
29032012Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany Zmluva o zabezpečení prevádzkovej praxe žiakov SPŠE v Piešťanoch Prevádzková prax žiaka0,00 €30.3.2012nestanovený
18062012TJ Zlatý klas Urmince Dohoda o vytvorení spoločného "B" mužstva Vytvorenie spoločného "B" mužstva0,00 €19.6.2012nestanovený
7042040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sietiPripojenie odberného plynového zariadenia0,00 €14.6.2012nestanovený
7033040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sietiPripojenie odberného plynového zariadenia0,00 €14.6.2012nestanovený
7025040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sietiPripojenie odberného plynového zariadenia0,00 €14.6.2012nestanovený
7020040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sietiPripojenie odberného plynového zariadenia0,00 €14.6.2012nestanovený
7023040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sietiPripojenie odberného plynového zariadenia0,00 €14.6.2012nestanovený
7021040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sietiPripojenie odberného plynového zariadenia0,00 €14.6.2012nestanovený
7038040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sietiPripojenie odberného plynového zariadenia0,00 €14.6.2012nestanovený
7035040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sietiPripojenie odberného plynového zariadenia0,00 €14.6.2012nestanovený
7019040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sietiPripojenie odberného plynového zariadenia0,00 €14.6.2012nestanovený
7028040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sietiPripojenie odberného plynového zariadenia0,00 €14.6.2012nestanovený
7011040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sietiPripojenie odberného plynového zariadenia0,00 €14.6.2012nestanovený
7041040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sietiPripojenie odberného plynového zariadenia0,00 €14.6.2012nestanovený
7037040612SPP - distribúcia, a. s.Zmluva o pripojení k distribučnej sieti Pripojenie odberného plynového zariadenia 0,00 €14.6.2012nestanovený
11072012Patráš Peter, Dobiaš Peter, Lucia Dobiašová Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva Kúpa pozemku - parc. č. 409/13, 409/26, 409/22 na stavbu rodinného domu.11 495,86 €12.7.2012nestanovený
03122012Jozef PetríkKúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - parc. č. 409/17Kúpa pozemku - parc. č. 409/17 na stavbu rodinného domu.5 255,38 €4.12.2012nestanovený
06082012Ing. Sebastián Žnidaršič, Veronika Vaňová Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - parc. č. 409/30Kúpa pozemku - parc. č. 409/30 na stavbu rodinného domu.5 262,92 €7.8.2012nestanovený
300720120Milan Dúcky, Tatiana Várošová Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - parc. č. 409/39Kúpa pozemku - parc. č. 409/39 na stavbu rodinného domu.5 262,92 €31.7.2012nestanovený
3072012Ing. Milan Čanky a manž. Kristína ČankyováKúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - parc. č. 409/37Kúpa pozemku - parc. č. 409/37 na stavbu rodinného domu.5 262,92 €31.7.2012nestanovený
30072012Ing. Milan Čanky a manž. Ing. Ľudmila ČankyováKúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - parc. č. 409/36Kúpa pozemku - parc. č. 409/36 na stavbu rodinného domu.5 262,92 €31.7.2012nestanovený
11102012SK BLU INVESTIMENTS, s. r. o.Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva Kúpa pozemku - parc. č. 409/07; 409/47; 409/46; 409/45 na stavbu rodinných domov na stavbu rodinného domu.24 678,42 €12.10.2012nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec 2013 » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 33
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12122013Imperator dizain, s.r.o.Kúpna zmluva a dohoda o dohoda o zriadení predkupného právaKúpa parcely reg. C č. 409/43 orná pôda o výmere 698 m25 262,92 €13.12.2013nestanovený
06112013Gabriel Fulka, Horné Štitáre 97Kúpna zmluva a dohoda o dohoda o zriadení predkupného právaKúpa parcely reg. C č. 409/31 orná pôda o výmere 698 m25 262,92 €7.11.2013nestanovený
30092013Vladimír Obermajer a Ing. Michaela MatejovičováKúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - parc. č. 409/38Kúpa pozemku na stavbu rod. domu5 304,80 €1.10.2013nestanovený
07102013Jozef Karas, rod. KarasKúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - parc. č. 409/29, parc. č. 409/28Kúpa pozemkov na stavbu rod. domu6 900,00 €8.10.2013nestanovený
22102013PROMT AUDIT, spol. s r. o.Zmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej závierky - rok 2012, 2013 550,00 € (jednotková)23.10.201331.12.2014
1531/13/SPPD/CEZSPP - distribúcia, a.s.Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€-61/2013/RCSSTL plynovod PE1,00 €18.10.2013nestanovený
08082013Ing. Roman Vlachynský, 955 01 Tovarníky, Ul. Pod Kaštieľom 350/57Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - parc. č. 409/32Kúpa pozemku - parc. č. 409/32 na stavbu rodinného domu.5 339,70 €9.8.2013nestanovený
2000/804REMEK, s. r. o.Zmluva o používaní SW č. 2000/804Oprávnenie používať softwarový produkt SMOS0,00 €21.3.2013nestanovený
411/2013Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuŠportový deň detí v obci Horné Štitáre 240,00 €26.4.2013nestanovený
366/2013Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryStretnutie rodákov obce Horné Štitáre - 12. ročník 260,00 €30.4.2013nestanovený
1/2013Jozef ĎaďanDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebMenšie obecné služby pre obec0,00 €31.12.2013nestanovený
2/2013Jozef SvitokDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebMenšie obecné služby pre obec0,00 €31.12.2013nestanovený
13/64/12/22300/034-ZoS/ZBZ_VBZápadoslovenskádistribučná, a. s. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 13/64/12/22300/034-ZoS/ZBZ_VBBudúce zriadenie vecných bremien na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti 0,00 €16.3.2013nestanovený
93054 08U01Environmentálny fond Zmluva č. 93054 08U01Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  126 196,00 €28.5.2013nestanovený
05/2013Ponti - M, s. r. o. Zmluva o dielo 05/2013IBV - Horné Štitáre "Horný koniec" inžinierske siete v komunikácii - VODOVOD 132 838,52 €1.2.2013nestanovený
Položky 1-15 z 33
Zmluvy » subjekt: Materská škola 2012 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Zmluvy » subjekt: Materská škola 2013 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Zmluvy » subjekt: Telovýchovná jednota 2012 » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Zmluvy » subjekt: Telovýchovná jednota 2013 » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Zmluvy » subjekt: Obec 2014 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 30
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
14/105/L13.0801.0008/VBZápadoslovenská distribučná, a. s.Zmluva o zriadení vecných bremienZriadenie vecných bremien k nehnutelnosti0,00 €9.8.201431.12.2030
030220152Miroslav Záň a manželka Ľubomíra ZáňováZmluva o zrušení predkupného právaZrušenie predkupného práva na parc. reg. CKN, parc. č. 413/25 ostatné plochy o výmere 1042 m20,00 €4.2.201531.12.2030
03022015Jozef Karas, rod. Karas, 956 03 Hajná Nová Ves 158Zmluva o zrušení predkupného právaZrušenie predkupného práva na parc. č. 409/29 a parc. č. 409/280,00 €4.2.201531.12.2030
39/§51/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny TopoľčanyDohoda č. 139/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanieÚprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe.0,00 €17.12.201430.6.2015
27/2012Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.Dodatok č.3 k zmluve č. 27/2012 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovanímZmena článku V. a článku IX.0,00 €20.12.201431.12.2018
09122014Daniel Filipeje a manž. Henrieta, rod. ŠišmičováKúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - parc. reg. CKN, parc. č. 409/34Kúpa pozemku , parc. č. 409/34 na stavbu rod domu5 304,80 €10.12.201431.12.2020
24112014Ing. Ervín ĎurkaZmluva o odbere a odvoze kuch.odpaduOdber a oodvoz kuch.odpadu z MŠ5,00 €25.11.201431.12.2020
20102014SPORT ONE SK, spol. s r.o.Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác Multifunkčné ihrisko 33mx18m v obci Horné ŠtitáreRealizácia stavebných prác - výstavba multifunkčného ihriska.35 982,00 €21.10.201430.6.2015
4419005101Komunálna poisťovňa, a.s.Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FOPoistenie hnuteľného majetku - súbor HM podĺa protokolu a odovzdaní a prevzatí č. 2141393-1045621,99 €14.10.201431.12.2100
02102014Ing. Peter GráčikMandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávaniaVykonanie VO pre výber dodávateľa stavebných prác - výstavba multifunkčného ihriska o rozmeroch 33m x 18m v obci Horné Štitáre 150,00 €3.10.201431.12.2015
25092014Iveta Gíretová, rod. PalušováKúna zmluva a dohoda o zriadní predkupného práva na parc. rer. CKN, p. č. 409/44 o výmere 698 m2 v celostiPredaj pozemku - parc. rer. CKN, p. č. 409/44 o výmere 698 m2 v celosti na stavbu rod. domu5 269,90 €26.9.201431.12.2030
11092014Tomáš Grznár a manž. Zuzana Grznárová, rod. FulkováZmluva o zrušení predkupného právaZrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 413/20 ostatné plochy o výmere 830 m2 v celosti0,00 €12.9.201431.12.2100
040920142Opát Peter, rod. Opát, nar. 02.02.1980, Silvia Opátová, rod. Šramatá, nar. 16.03.1981 , obaja trvale bytom 956 03 Horné Štitáre 210Návrh na vklad ku zmluve o zrušení predkupného právaZrušenie predkupného práva na parc. reg. ,,C č. 409/15 ostatné plochy o výmere 698m20,00 €4.9.201431.12.2030
04092014Peter Opát a manž. Silvia, Horné Štitáre 210Zmluva o zrušení predkupného právaZrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 409/15 ostatné plochy o výmere 698 m2 v celosti0,00 €5.9.201431.12.2020
26082014Peter Dobiaš a manž. Lucia, Horné Štitáre 27Zmluva o zrušení predkupného právazrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 409/22 orná pôda o výmere 257 m2 v celosti a na parc. reg. „C“ č. 409/26 ostatné plochy o výmere 646 m2 v celosti 0,00 €27.8.201431.12.2100
Položky 1-15 z 30
Zmluvy » subjekt: Obec 2015 » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 40
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
20151028Róbert Fulka, rod. Fulka, nar. 4.7.1984 a manž. Simona Fulková, rod. Kučerková, nar. 12.1.1991, obaja trvale bytom 956 03 Horné Štitáre239Zmluva o zrušení predkupného práva Zrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 409/12 ostatné plochy o výmere 509 m2 v celosti a parc. reg. „C“ č. 409/105 zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2 v celosti vo vlastníctve povinných osôb vedených na LV č. 6640,00 €29.10.201531.12.2030
110820152Manos Consulting, s.r.o.Mandátna zmluva Kamerový systém v obci Horné Štitáre0,00 €12.8.201531.12.2030
060720152Sociálna poisťovňaDohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poistencovPoužívanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poistencov 0,00 €7.7.201531.12.2030
22015Marius Pedersen, a.s.Dodatok č. 2 k zmluve č. 110 10 094 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom 0,00 €31.12.201531.12.2030
3000615APrima banka Slovensko, a.s.Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 30/006/15Vydanie zmenky.0,00 €22.12.201520.12.2016
582201520501200Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuRekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre86 392,43 €3.12.201530.6.2016
16122015Marián Zwinger - Elektro-bak, Poľovnícka 24, 90028 Ivanka pri DunajiRekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné ŠtitáreUskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie diela na zákazku s názvom: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre83 534,16 €22.12.201530.6.2016
3000615Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy /B/ č. 30/006/15Predfinancovanie a spolufinancovanie investičného projektu z EF: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre.89 259,40 €22.12.201520.12.2016
819500011Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účteGrantový účet pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z MH SR.0,00 €7.11.201531.12.2016
28102015Imperator dizain, s.r.o., Krátka 4405/8, 955 01 TopoľčanyZmluva o zrušení predkupného práva, parc. reg. CKN, parc. č. 409/33zrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 409/33 ostatné plochy o výmere 698 m2 v celosti, vo vlastníctve povinných osôb vedených na LV č. 670 titulom nadobudnutia - Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva V 1376/13-68/13 zo dňa 21.05.2013, v katastrálnom území Horné Štitáre0,00 €29.10.201531.12.2030
26102015Milan Čanky, rod. Čanky, nar. 29.03.1958, trvale bytom Partizánske, Ul. Janka Kráľa 1168/36 a manželka Kristína Čankyová, rod. Jarkovská, nar. 16.03.1959, trvale bytom Partizánske, Ul. Janka Kráľa 1168/36.Zmluva o zrušení predkupného právazrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 409/37 ostatné plochy o výmere 525 m2 v celosti a parc. reg. „C“ č. 409/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2 v celosti vo vlastníctve povinných osôb vedených na LV č. 646 0,00 €27.10.201531.12.2030
0819507010Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účteGrantový účet pre príjem dotácií z environmentálneho fondu.0,00 €14.10.201531.12.2015
16102015Obec Hajná Nová VesZmluva o poskytnutí návratnej krátkodobej bezúročnej finančnej výpomociPoskytnutie návratnej krátkodobej bezúročnej finančnej výpomoci do 31.12.201530 000,00 €27.10.201531.12.2015
29092015Dôstojnosť Horné Štitáre, o.z.Zmluva o odvoze o zneškodňovaní komunálneho odpaduZaistenie odvozu a zneškodňovanie odpadu - cyklus 14 dní - 1100 l nádoba0,00 €30.9.201531.12.2030
2411/2015SportReal Nitra s.r.o.Zmluva o dielo číslo: 2411/2015 uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisovUskutočnenie stavebných prác - Dodávka a realizácia športového povrchu a vybavenia na ihrisku v obvi Horné Štitáre35 977,92 €30.9.201531.3.2016
Položky 1-15 z 40
Zmluvy » subjekt: Obec 2016 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 21
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Dodatok č. 2Cronson, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 956 11 LudaniceDODATOK č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 2/2016 na budúcu kúpu nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti nájomného bytového domu 16 b.j. Horné Štitáre, uzavretý v zmysle § 50/a Občianskeho zákonníka v platnom znení 1./ - zmena znenia odseku II.2 2./ - zmena znenia odseku II.4 0,00 €25.7.201731.12.2020
25042017Ing. Jozef Šuľak, 066 01 Jasenov 202Mandátna zmluvaRealizácia procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre2 500,00 €26.4.201731.12.2017
09032017Daniel Filipeje, rod. Filipeje, nar. 10.12.1976, trvale bytom 955 01 Topoľčany, Ul. M. A. Bazovského 2351/14 a manž. Mgr. Henrieta Filipejová, rod. Šišmičová, nar. 16.05.1978, trvale bytom 955 01 Topoľčany, Ul. M. A. Bazovského 2351/14Zmluva o zrušení predkupného práva Zrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 409/34 ostatné plochy o výmere 698 m2 v celosti vo vlastníctve povinných osôb vedených na LV č. 687 titulom nadobudnutia - Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva V 3929/14-8-15 zo dňa 9.12.2014 na parc. reg. „C“ č. 409/34 ostatné plochy o výmere 698 m2 v celosti v katastrálnom území Horné Štitáre.0,00 €11.3.201731.12.2030
20012017Ing. Miloš Macho,956 03 Horné Štitáre 171Zmluva o zrušení predkupného práva Zrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 409/18 ostatné plochy o výmere 532 m2 v celosti a na parc. reg. „C“ č. 409/104 zastavané plochy a nádvoria o výmere 166 m2 v celosti vo vlastníctve povinných osôb vedených na LV č. 6690,00 €21.1.201731.12.2030
Dodatok č.1Cronson, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 956 11 LudaniceDodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 2/2016 na budúcu kúpu nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti NBD 16 b.j. Horné ŠtitáreZmena termínu realizácie stavby0,00 €14.2.201728.2.2019
07122016PROMT AUDIT, spol. s r. o. audítorská spoločnosť, č. licencie 244Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 550,00 €8.12.201631.12.2016
30/006/15Prima Banka Slovensko, a.s.Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy č. 30/006/15 Dodatok č. 1Termínovaný úver3 054,86 €16.11.201625.4.2017
30/004/15Prima Banka Slovensko, a.s.Zmluva o termínovanom úvere č. 30/004/15, Dodatok č. 1Úročenie0,00 €16.11.20167.5.2045
10052016Ing. Dalibor Križma, rod. Križma, nar. 22.09.1987, trvale bytom 956 19 Krnča, Ul. Sovietskej armády 14Kúpna zmluva a dohoda ozriadení predkupného práva - parc. reg. „C“ č. 207/20 orná pôda o výmere 699 m2 v celosti.. Predaj formou verejnej obchodnej súťaže - parc. reg. „C“ č. 207/20 orná pôda o výmere 699 m2 v celosti.. 14 189,70 €11.5.201631.12.2030
07092016Iveta Gíretová, rod. Palušová, nar. 6.12.1967Zmluva o zrušení predkupného právaZrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 409/44 orná pôda o výmere 449 m2 v celosti a na parc. reg. „C“ č. 409/108 ostatné plochy o výmere 249 m2 v celosti.0,00 €8.9.201631.12.2030
06072016Gabriel Fulka, rod. Fulka, trvale bytom 956 03 Horné Štitáre 97.Zmluva o zrušení predkupného právaZrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 409/31 ostatné plochy o výmere 698 m2 v celosti vo vlastníctve povinných osôb vedených na LV č. 683 titulom nadobudnutia - Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva V 718/14-37/14 zo dňa 6.11.2013, parc. reg. „C“ č. 409/31 ostatné plochy o výmere 698 m2 v celosti v katastrálnom území Horné Štitáre0,00 €7.7.201631.12.2030
120420162Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o.Mandátna zmluvaZabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územného plánu obce Horné Štitáre 0,00 €13.4.201631.12.2030
12042016Dôvera zdravotná poisťovňaZmluva o elektronickej komunikácii s poskytovaním iných elektronických služieb Práva a povinnosti zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov, využívani elektronických služieb 0,00 €13.4.201631.12.2030
15/13300/027-ZoSZápadoslovenská distribučnáZmluva o spolupráciVzájomná spolupráca zmluvných strán pri výstavbe elektroenergetických stavieb pre zabezpečenie realizácie IBV - Horné Štitáre - Dolný koniec 0,00 €16.1.201631.12.2030
15133300012-ZoVPZápadoslovenská distribučnáZmluva o vykonaní predložky elektroenergetického zariadeniaÚprava práv a povinností pri realizácii predložky elektroenergetického zariadenia 0,00 €8.12.201631.12.2030
Položky 1-15 z 21
Zmluvy » subjekt: Obec 2012 » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Zmluvy » subjekt: Obec 2017 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
20112017PROMT AUDIT, spol. s r. o. audítorská spoločnosť, č. licencie 244Audit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2016Audit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2016, audit súladu výročnej správy, overenie dodržovania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách. 650,00 €21.11.201731.12.2017
12072017Juraj Martoš, rod. Martoš, nar. 1.3.1966, trvale bytom Palkovičova 4087/6, 955 01 Topoľčany.Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - parc. reg. „C“ č. 207/21 orná pôda o výmere 841 m2 v celostiUvedenú nehnuteľnosť - parc. reg. „C“ č. 207/21 orná pôda o výmere 841 m2 v celosti tejto zmluvy predávajúci predáva kupujúcemu16 820,00 €13.7.201731.12.2030
270320171. Ing. Milan Čanky, rod. Čanky, trvale bytom 956 03 Horné Štitáre 256 a manželka 2. Ing. Ľudmila Čankyová, rod. Majerníková, trvale bytom 956 03 Horné Štitáre 256.Zmluva o zrušení predkupného práva zrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 409/36 ostatné plochy o výmere 495 m2 v celosti a na parc. reg. „C“ č. 409/119 zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m2 v celosti0,00 €28.3.201731.12.2030
25102017SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o.Kúpna zmluva - parc. reg. „C“ č. 409/3 orná pôda o výmere 124 m2 v celosti.Predaj nehnuteľnosti - parc. reg. „C“ č. 409/3 orná pôda o výmere 124 m2 v celosti. 934,96 €26.10.201731.12.2030
17072017SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o.ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCEOdpredaj parcely reg. C č. 409/3 orná pôda o výmere 124 m2 v celosti. Obec Horné Štitáre plánuje predať túto parcelu podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 934,96 €18.7.201731.12.2030
20122017TOP Capital, s. r. o., 956 02 Urmince 555Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - parc. reg. „C“ č. 207/26, 207/27, 207/28, 207/29, 207/30, 207/31.Kúpa pozemkov na stavbu rodinných domov.84 160,00 €21.12.201731.12.2030
Zmluvy » subjekt: Obec 2012 » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Zmluvy » subjekt: Obec 2018 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 27
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
11122018TOP Capital, s. r. o., 956 02 Urmince 555Zmluva o zrušení predkupného práva Zrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 207/31 ostatné plochy o výmere 351 m2 v celosti a parc. reg. „C“ č. 207/43 ostatné plochy o výmere 351 m2 v celosti vo vlastníctve povinných osôb vedených na LV č. 8870,00 €12.12.201831.12.2030
3/2018Cronson, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 956 11 LudaniceDodatok č.3 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 2/2016 na budúcu kúpu nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti nájomného bytového domu 16 b.j. Horné ŠtitáreZmena znenia článku III. - termíny realizácie stavby.0,00 €8.12.201831.12.2020
30112018PROMT AUDIT, spol. s r. o. audítorská spoločnosť, č. licencie 244Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovAudit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2017, audit súladu výročnej správy, overenie dodržovania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách. 700,00 €1.12.201831.12.2018
15112018Igor Varga, rod VargaZmluva o zrušení predkupného práva Zrušenie predkupného práva na parc. reg. „C“ č. 207/22 ostatná plocha o výmere 784 m2 v celosti na LV č. 8820,00 €16.11.201831.12.2030
29102018LERD s.r.o.Mandátna zmluvaZabezpečenie odborných činností pri mplementácii projektu s názvom: Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre1 200,00 €30.10.201831.12.2019
2406279770Generali Poisťovňa, a.s.Poistná zmluvaPoistenie stavieb - verejné priestranstvo pri OÚ Horné Štitáre 127,23 € (jednotková)5.9.20185.9.2023
22102018SITE s.r.o.Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo zo dňa 3.5.2018Ukončenie platnosti zmluvy o dielo zo dňa 3.5.2018 s predmetom plnenia - uskutočnenie stavebných prác k zákazke - Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného domu v obci Horné Štitáre0,00 €23.10.201831.12.2018
1080316AM-studio, s.r.o. ,Tovarnícka 2104/19, 955 01 Topoľčany DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 080316Úprava zmluvných podmienok v Článku X Záverečné ustanovenia k Zmluve o dielo k predmetu plnenia: „Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade, Horné Štitáre0,00 €5.9.201831.12.2030
204092018SITE s.r.o.Dodatok č. 2 k zmluve o dieloÚprava zmluvných podmienok v Článku XVI Záverečné ustanovenia k Zmluve o dielo k predmetu plnenia: „Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade, Horné Štitáre0,00 €5.9.201831.12.2030
20062018Jana Košecká, rod. Košecká, nar. 15.3.1987, trvale bytom 956 03 Horné Štitáre 197, okres Topoľčany.Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - parc. reg. CKN, parc. č. 207/25Kúpa pozemku na stavbu rodinného domu, parc. CKN 207/2517 060,00 €21.6.201831.12.2030
10082018Prima Banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účteČerpanie a príjem dotácií poskytnutých z IROP.0,00 €11.8.201831.12.2020
20072018Jozef Stankovský, rod. Stankovský, 956 01 Bojná 248, okres Topoľčany.Zámenná zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva Zámena parciel určených na výstavbu rodinných domov - parc. reg. CKN č. 207/24 orná pôda o výmere 784 m2 v celosti za parc. reg. CKN č. 207/23 orná pôda o výmere 784 m2 v celosti. 0,00 €21.7.201831.12.2030
120180712SITE s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného domu v obci Horné ŠtitáreZmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť až po doručení kladnej správy prijímateľovi (objednávateľovi) z výsledku kontroly VO od poskytovateľa príspevku - zmena bodu č. 18.5 v čl. XII0,00 €13.7.201831.12.2018
10072018Prima Banka Slovensko, a.s.Zmluva o účte Municipálneho úveru - UniverzálZriadenie účtu ako úverového účtu pre čerpanie a splácanie istiny debetného zostatku v zmysle zmluvy o municipálnom úvere - Univerzál.0,00 €11.7.20187.7.2028
30/004/18Prima Banka Slovensko, a.s.Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere č. 30/004/18.Poskytnutie kontokorentného úveru.50 000,00 €11.7.20187.7.2028
Položky 1-15 z 27


5635760

Úvodná stránka