Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

             

 

 

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu

Horné Štitáre

 

Základné informácie o projekte:

 

Názov projektu:                                 Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu

Horné Štitáre

Kód ITMS2014+:                                310041I618

Prijímateľ:                                          Obec Horné Štitáre,  

Horné Štitáre 75, 956 03  Horné Štitáre  

Miesto realizácie projektu:               Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Okres Topoľčany, Horné Štitáre

Poskytovateľ:                                    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:               Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program:                          OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                                      4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:                                   4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy:                                         OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

01.02.2019-31.10.2019

 

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

29.06.2018

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:         126 858,61 EUR

Maximálna výška NFP (95 %):                      120 515,68 EUR

Výška spolufinancovania (5 %):                       6 342,93 EUR

 

 

Stručný popis a cieľ projektu:

 

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti objektu obecného domu v obci Horné Štitáre. Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie, inštalácia novej vzduchotechniky s rekuperáciou. Realizáciou navrhovaných aktivít dosiahne zrekonštruovaná budova celkové zatriedenie do energetickej triedy B a ukazovateľ primárnej energie dosiahne A1. Zrekonštruovaná budova okrem zníženia prevádzkových nákladov zabezpečí aj zdravotne nezávadné prostredie pre zamestnancov a návštevníkov budovy.

 

Hlavná aktivita projektu:

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

                   

 

 

            www.op-kzp.sk                                                                                  www.siea.sk

 

 

                                                     

 

 

www.ec.europa.eu                                                                                        www.europa.eu

 

 


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre

Miesto realizácie projektu: Obec Horné Štitáre

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre

Sektor: Verejný

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Kód výzvy: KaHR-22VS-1501

 

 


 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Výlet - Východné Slovensko

18.10.2019 - 20.1.02019 - Výlet - Východné Slovensko

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Obchodná verejná súťaž - predaj obecných stavebných pozemkov

Nová IBV - nové obecné stavebné pozemky na IBV

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre


6494620

Úvodná stránka