Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné ŠtitáreVytlačiť
 

Miesto realizácie projektu: Obec Horné Štitáre

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre

Sektor: Verejný

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Kód výzvy: KaHR-22VS-1501

Výška poskytnutého príspevku: 82 506,70 €

Odkaz na internetové stránky daného operačného programu:

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu:

http://www.mhsr.sk/

 

Poznámka:

Obec Horné Štitáre v zmysle usmernenia zo dňa 9.12.2015 požiadala MH SR o zmenu zmluvy /týkajúca sa harmonogramu realizácie projektu/ na základe možnosti využitia inštitútu preddavkových platieb do konca kalendárneho roka 2015, čiže do 31.12.2015.

Termín ukončenia realizácie projektu: 30.4.2016.


 
 

webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výlet - Východné Slovensko

18.10.2019 - 20.1.02019 - Výlet - Východné Slovensko

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Obchodná verejná súťaž - predaj obecných stavebných pozemkov

Nová IBV - nové obecné stavebné pozemky na IBV


6551164

Úvodná stránka