Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU V HORNÝCH ŠTITÁROCH

 

 

 

Obecný úrad je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a Starostu obce, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci Obecného zastupiteľstva a Starostu obce, ako aj ďalších zriadených orgánov Obecného zastupiteľstva.

 

Organizáciu Obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje Obecné zastupiteľstvo.

 

Obecný úrad najmä:

zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a Obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania Obecného zastupiteľstva,
vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí Starostu obce vydaných v správnom konaní,
vykonáva nariadenia, uznesenia Obecného zastupiteľstva a rozhodnutia Starostu obce.

 

Prácu Obecného úradu organizuje Starosta obce.

 

V obciach s väčším počtom pracovníkov môže byť zriadená funkcia prednostu Obecného úradu.

 

 

     V Horných Štitároch, dňa 8.4.2011

 

                                                                                Mgr. Martin Fulka

                                                                                   Starosta obce  


 

webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výlet - Východné Slovensko

18.10.2019 - 20.1.02019 - Výlet - Východné Slovensko

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Obchodná verejná súťaž - predaj obecných stavebných pozemkov

Nová IBV - nové obecné stavebné pozemky na IBV


6554968

Úvodná stránka