Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné Štitáre

Obecný úrad

Adresa Obecného úradu v Horných Štitároch:

Obec Horné Štitáre

Obecný úrad Horné Štitáre

Horné Štitáre 75

956 03

 

 

         

 

Z Á S A D Y

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Horné Štitáre a ďalších občanov pracujúcich v komisiách Obecného zastupiteľstva a organizačných zložkách obce Horné Štitáre.

 

Článok l

Rozsah platnosti.

 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Horné Štitáre a ďalších občanov za ich prácu v komisiách (ďalej len „pravidlá“) upravujú poskytovanie:

 mimoriadnej odmeny poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu popri pracovnom alebo obdobnom pomere,
mimoriadnej odmeny členovi komisie - neposlancovi za jeho prácu v komisii obecného zastupiteľstva .

 

Článok 2

Mesačné odmeny krátkodobo uvoľneným poslancom.

 

Zástupcovi starostu  sa priznáva mesačná odmena za výkon funkcie  zástupcu starostu, ktorá je vyplácaná mesačne.

Suma mesačnej odmeny je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva.
 Poslancom OZ bude vyplácaná odmena za zasadnutie l krát ročne.
 Suma odmeny za zasadnutie je stanovená uznesením OZ.
Za neúčasť na riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa odmena neprítomného poslanca prerozdelí rovnomerne ostatným prítomným poslancom.
Za neúčasť na mimoriadnom zasadnutí OZ sa odmena neprítomného poslanca  kráti  o výšku stanovenú za zasadnutie, odmena sa neprerozdeľuje medzi ostatných prítomných poslancov.

 

Ospravedlniť neúčasť je nutné písomne alebo telefonicky u starostu obce Horné Štitáre najneskôr  v ten deň  pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva.

                                                     

Článok 3

Mimoriadne odmeny krátkodobo uvoľneným poslancom, mimoriadne odmeny členov komisií – neposlancov.

 

Krátkodobo uvoľnenému poslancovi možno okrem mesačnej odmeny priznať mimoriadnu odmenu za výkon funkcie:

                -     zástupcovi starostu obce.

  Sumy mimoriadnych odmien podľa odseku 1 Čl. 3 sú stanovené uznesením obecného zastupiteľstva podľa aktuálnej finančnej situácie obce Horné Štitáre.
   Suma pripadajúca na mimoriadne odmeny pre jednotlivé komisie  je vyčlenená podľa aktuálnej finančnej situácie obce Horné Štitáre a stanovená uznesením obecného zastupiteľstva pre každú komisiu obce Horné Štitáre. Sumy mimoriadnych odmien podľa odseku 3 , čl. 3 navrhuje starosta obce Horné Štitáre.
   Mimoriadne odmeny podľa ods. 1 až 3 , Čl. 3 sú vyplácané raz za rok,

  a zástupcovi starostu obce mesačne.

 

 

Zásady  odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Horných Štitároch schválené dňa 7.1.2011 uznesením  č. 2/2011.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Mgr. Martin Fulka

                                                                                                                starosta obce


 

webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Upozornenie!!!

Upozornenie - separovanie a ukladanie odpadov!

Výlet - Východné Slovensko

18.10.2019 - 20.1.02019 - Výlet - Východné Slovensko

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Vývozné kalendáre - 2. polrok 2019

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Horné Štitáre

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Informačná tabuľa - Obecné nájomné byty

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výpočet miery vytriedenie odpadov za rok 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce

Obecná knižnica

Obecná knižnica Horné Štitáre

PROJEKT - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Štitáre"

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Obchodná verejná súťaž - predaj obecných stavebných pozemkov

Nová IBV - nové obecné stavebné pozemky na IBV


6551227

Úvodná stránka